Inspectierapporten

18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!

Vind hier de GGD inspectierapporten van Kinderopvang De Grabbelton. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Onaangekondigde inspectie GGD

In maart 2018 heeft de Grabbelton op de locaties Hazelaar en Driewieler een onaangekondigde inspectie van de GGD gehad. Tijdens de inspectie is gezien dat de beroepskrachten de visie van De Grabbelton uitdragen en oog hebben voor de individuele kinderen. In alle rapporten komt naar voren dat De Grabbelton uitstekend scoort op het gebied van emotionele veiligheid, de persoonlijke competenties van kinderen en de overdracht van waarden en normen door de medewerkers. Rapporten om trots op te zijn dus!

De volledige rapporten zijn te vinden op onze website onder downloads en op  http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl