OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie bestaat uit maximaal tien ouders van kinderen die De Grabbelton bezoeken. Er wordt naar gestreefd om van elke groep een vertegenwoordiger in de oudercommissie te hebben. 


De oudercommissie van de Grabbelton wil:

  • de belangen van de ouders en hun kinderen binnen De Grabbelton zo goed mogelijk behartigen 
  • de communicatie tussen ouders en medewerkers van De Grabbelton zo goed mogelijk laten verlopen 
  • meedenken over beleid en organisatie van De Grabbelton

Om dit te bereiken overlegt de commissie zesmaal per jaar met de directie. Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken zijn het pedagogisch beleid, de huisregels, inrichting en het onderhoud van het gebouw en organisatieveranderingen. Van dit overleg worden notulen gemaakt die per e-mail worden verspreid. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. Op elke locatie heeft de oudercommissie een informatiebord.

De oudercommissie wil graag uw mening horen als ouder. Bent u tevreden of heeft u eventuele verbetersuggesties? U kunt altijd een van de leden aanspreken of een e-mail sturen naar oudercommissiegrabbelton@gmail.com Vanzelfsprekend gaat de commissie vertrouwelijk om met uw informatie en zal altijd worden teruggekoppeld wat er met uw vragen, opmerkingen of idee├źn is gedaan.


De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie: 

Joia Helfenrath Peuterbos
Martijn Hoiting
Strandjutters, Wereldreizigers
Lauren Fredrikz Brabbelbos