DIENSTENAANBOD

De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Van dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar tot buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

U kunt kiezen uit de volgende producten:

Dagopvang

Dagopvang neemt u in het algemeen af in hele dagen (van 7.30 uur tot 18.30 uur) of in dagdelen. Een ochtenddeel duurt van 7.30 tot 13.30 uur en een middagdeel van 12.30 uur tot 18.30 uur. U heeft daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van onze verruimde openingstijden van 7.00 tot 7.30 uur en van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Dagopvang 52 weken
Het hele jaar dagopvang, exclusief feestdagen, 1 studiedag en de dag na hemelvaart. De studiedag en de dag na hemelvaart kunt u het hele kalenderjaar ruilen tegen andere dagen.

Dagopvang 40 weken
Opvang tijdens 40 schoolweken per jaar.

Dagopvang eenmaal per 2 weken
Gedurende 52 weken per jaar, eenmaal per 2 weken met een vaste regelmaat (oneven of even weken) opvang.

Flexibele opvang
Wij bieden hierbij:
- Opvang naast de contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
- Opvang op wisselende dagen, zonder contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
Voor gegarandeerde plaatsing is het belangrijk dat u uw aanvraag tijdig indient: minimaal 4 weken voor de eerste van de maand via planning@degrabbelton.nl

Incidentele opvang
Incidentele opvang is er als het af en toe nodig is en wordt niet op contractbasis ingekocht. Per aanvraag wordt gekeken of plaatsing mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers. Voor de aanvraag zijn op de locaties formulieren aanwezig.


Peuteropvang

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is, kunt u gebruikmaken van de peuteropvang. Uw peuter is van harte welkom op een van onze locaties. Bij de peuteropvang kan uw kind onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich ontwikkelen met leeftijdsgenootjes. Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan basisschool 
't Klokhuis en basisschool Sint Jozef in Geldrop.
Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool: een goede start! Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de peuteropvang  https://www.peuteropvangdegrabbelton.nl/


Buitenschoolse opvang

De openingstijden van onze buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden, de schoolvakanties en studiedagen van de basisschool. Onze medewerkers halen uw kind op bij een vaste verzamelplaats op school met de Grabbeltonbus, de bakfiets of lopend. Onze tarieven zijn inclusief vervoerskosten. Voor kinderen die zelfstandig naar de BSO komen, geldt dat er concrete afspreken met u en uw kind worden gemaakt.

Buitenschoolse opvang 52 weken
Voor opvang tijdens 40 schoolweken, 12 schoolvakantieweken, studiedagen en continuroosters van de school. Als een studiedag valt op een contractueel overeengekomen opvangdag, heeft u gegarandeerd recht op opvang.

Buitenschoolse opvang 40 weken
Voor opvang na school tijdens de 40 schoolweken, vastgesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OC&W), exclusief studiedagen en continuroosters van de school.

Buitenschoolse opvang 12 vakantieweken
Opvang tijdens de door het ministerie van OC&W vastgestelde vakantieweken voor regio Zuid (1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie en 6 weken zomervakantie). Bij een afwijkende vakantieplanning past de Grabbelton, waar mogelijk, de vakantieopvang aan tot een maximum van het aantal door OC&W vastgestelde vakantieweken, dagen.

Buitenschoolse opvang eenmaal per 2 weken
Gedurende 52 weken per jaar, eenmaal per 2 weken met een vaste regelmaat (oneven of even weken) opvang.

Flexibele opvang
Wij bieden hierbij:
- Opvang naast de contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
- Opvang op wisselende dagen, zonder contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
Voor gegarandeerde plaatsing is het belangrijk dat u uw aanvraag tijdig indient: minimaal 4 weken voor de eerste van de maand via planning@degrabbelton.nl

Voorschoolse opvang
We bieden tijdens de 40 schoolweken ook voorschoolse opvang aan van 7.30 tot aanvang van de schooltijd. Voorschoolse opvang kan afgenomen worden op contractbasis of incidenteel.