DE GRABBELTON

Kinderopvang is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Toch blijven wij het bijzonder vinden als u overweegt om uw kind voor één of meerdere dagdelen aan ons toe te vertrouwen in de dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Echt een kwestie van vertrouwen.

De Grabbelton bestaat vanaf november 1996 en biedt hoogwaardige kinderopvang op verschillende locaties in Geldrop. Van dagopvang, peuteropvang tot buitenschoolse opvang. De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Welk ‘product’ u ook van ons afneemt: u bent verzekerd van dezelfde Grabbelton-aanpak. We spelen altijd maximaal in op de ontwikkelingsfases en behoeften van elk kind.

Wat onderscheidt ons van andere kinderopvangorganisaties?

  • Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. Een kind dat zich goed voelt, zit lekker in zijn vel waardoor het betrokken en gemotiveerd raakt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen waardoor de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, zichzelf mogen zijn, in hun eigen tempo mogen ontdekken en worden uitgedaagd.
  • De kinderen worden aan het begin en einde van de dag (tijdens het brengen en ophalen) opgevangen op hun eigen groep met hun eigen, vaste, pedagogisch medewerker. Op deze manier kan er altijd een zorgvuldige en persoonlijke overdracht plaatsvinden tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers.
  • Kinderen krijgen de ruimte om hun omgeving zelf te ontdekken waarbij de vrije bewegingsontwikkeling wordt gestimuleerd. Op elke groep staat klim- en klautermateriaal dat afgestemd is op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Wij gebruiken daarom geen materiaal (bijvoorbeeld wipstoeltjes) die de vrije bewegingsontwikkeling beperken. 
  • De Grabbelton verstrekt gratis luiers en heeft op elke dagopvanglocatie een luiercontainer staan waar u de gebruikte luiers kunt deponeren.
  • U kunt kiezen uit een babygroep (0 tot 2 jaar), een peutergroep of een verticale groep. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag van de ouders
  • Ouders kunnen, tegen betaling, gebruikmaken van vervroegde opvang (vanaf 7.00 uur)
  • Alle BSO locaties beschikken over een kookgelegenheid waar kinderen, onder begeleiding, kunnen koken en bakken. 
  • De kinderen van de BSO zijn ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen