Aanmelden

Mocht u uw kind(eren) willen plaatsen op de dagopvang dan kunt u de volgende stappen nemen:


  u kunt het inschrijfformulier downloaden en invullen
•  u kunt het inschrijfformulier online invullen via aanmelden.
 
•  u kunt zich aanmelden via de ouderlogin op deze website
  u kunt een e-mail sturen 
•  u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor het maken
    van een afspraak voor een kennismaking (040-2862608).

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.


Wanneer een kind geplaatst wordt, maakt de pedagogisch medewerker van uw kind één maand voor de plaatsingsdatum een afspraak voor het intakegesprek dat tijdens de wenochtend/-middag plaatsvindt.