TARIEVEN

De tarieven worden, in overleg met de oudercommissie, jaarlijks vóór
1 november voor het daarop volgende jaar vastgesteld.


tarieven buitenschoolse opvang 2018.pdf


*Download hier Acrobat Reader indien u het bestand niet geopend krijgt.