OPENINGSTIJDEN

De Grabbelton is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag.

Openingstijden op schoolgaande dagen

maandag/dinsdag/donderdag
van 14.00 tot 18.30 uur
woensdag/vrijdag  
van 12.30 tot 18.30 uur


U kunt kiezen uit buitenschoolse opvang voor 52 weken, 40 weken,
46 weken of 49 weken of 12 weken (tijdens de schoolvakanties). Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang aan.


Openingstijden tijdens de schoolvakanties en studiedagen
 

Voor de buitenschoolse opvang 52 weken geldt dat uw kind tijdens vakanties en studiedagen de gehele dag opvangen wordt van 07.30 tot 18.30 uur.
Wilt u in deze periode gebruikmaken van deze extra opvang, dan kunt u dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vakantieperiode op de betreffende groep aanvragen. Uitsluitend als er plaats is kunt u, tegen een speciaal tarief, gebruikmaken van de extra opvang.

Om een goed inzicht te hebben in het aantal kinderen tijdens de vakantieperiodes en de daarmee samenhangende personele inzet vragen wij u om uw vakantie per e-mail aan ons door te geven. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van de vakantieperiode ontvangt u van ons een antwoord.
Wij stellen het op prijs als u buiten de schoolvakantie afwezig bent, dit uiterlijk een week voor aanvangsdatum door te geven aan de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep.


U kunt tegen een speciaal tarief ook gebruikmaken van onze verlengde openingstijden: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur.