AANMELDEN

Wil je jouw kind(eren) plaatsen op de BSO in Geldrop? Dan kun je de volgende stappen nemen:

  Het inschrijfformulier downloaden en invullen 
•  Het inschrijfformulier online invullen via aanmelden
  Aanmelden via de ouderlogin op deze website
  Een e-mail sturen 
•  Telefonisch contact met ons opnemen voor het maken
    van een afspraak voor een kennismaking (040-2862608). 

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging.

Wanneer een kind geplaatst wordt, maakt de pedagogisch medewerker van je kind één maand voor de plaatsingsdatum een afspraak voor een wenochtend of -middag. Tijdens dit gesprek wordt het, door de ouders, ingevulde intakeformulier doorgenomen.