Aanmelden

Mocht u uw kind(eren) willen plaatsen op de BSO dan kunt u de volgende stappen nemen:

  u kunt het inschrijfformulier downloaden en invullen 
 u kunt het inschrijfformulier online invullen via aanmelden.
  u kunt zich aanmelden via de ouderlogin op deze website
  u kunt een e-mail sturen 
•  u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor het maken
    van een afspraak voor een kennismaking (040-2862608). 

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Wanneer een kind geplaatst wordt, maakt de pedagogisch medewerker van uw kind één maand voor de plaatsingsdatum een afspraak voor een wenochtend of -middag. Tijdens dit gesprek wordt het, door de ouders, ingevulde intakeformulier doorgenomen.