Aanmelden

Gegevens moeder/verzorger

Gegevens vader/verzorger

Ja (indien niet gelijk, s.v.p. adresgegevens invullen)

Kindgegevens

     

Flexibele opvang

Gegevens plaatsing

Gegevens plaatsing

Dagopvang
BSO
Gewenste dagdelen dagopvang of buitenschoolse opvang

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
Middag

Gewenste dagdelen voorschoolse opvang

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend

Gewenste locatie

Heilige Geeststraat Oosteinde Papenvoort Gildestraat 't Klokhuis
OpmerkingenUw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.

Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd.

Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.Hartelijk dank voor uw inschrijving. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust.

1) Een doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen is essentieel. Ook onze collega-instellingen uit de onderwijssector onderschrijven het belang hiervan. De overdracht van kinderen zal door middel van een formulier plaatsvinden. Mondelinge ondersteuning en toelichting van de informatie uit het formulier is hiernaast ook mogelijk. De basisschool kan zo beter inspelen op de talenten en behoeften van de kinderen die de basisschool (gaan) bezoeken. Indien ouders geen bezwaar maken tegen het verstrekken van het overdrachtsformulier/informatie aan de school ontvangen zij ter kennisgeving een kopie van het formulier. Zo weten ouders precies welke informatie er aan de basisschool wordt overgedragen. Indien ouders geen overdracht wensen wordt dit aan de basisschool gemeld.