waar ieders wereld groeit

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar De Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat. Doordacht en zorgvuldig nemen wij deze verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring.


Rondleiding?

Benieuwd naar de sfeer bij de Grabbelton? Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom. Vraag een rondleiding aan.

Bereken uw Netto kosten

Met onze rekenhulp kunt u snel en betrouwbaar uw netto opvang kosten berekenen. Bereken nu


uitbreiding locatie 't Klokhuis

Henriëtte Schrander     
29 november 2016

Naar verwachting  zullen wij voor de zomervakantie bij basisschool 't Klokhuis een nieuwe locatie voor kinderopvang openen!

Op het schoolplein zal hiertoe een semi-permanent gebouw worden geplaatst waarin ruimte is voor één groep dagopvang en twee groepen buitenschoolse opvang. 

 

Lees verder >>

Wederom een prachtig inspectierapport Oosteinde

Henriëtte Schrander     
21 augustus 2016

Op 12 juli hebben we een, onaangekondigde, inspectie gehad van de GGD. 

In het inspectierapport staat onder andere dat er tijdens de inspectie een ontspannen sfeer in het kindcentrum heerste. De toezichthouders werden vriendelijk ontvangen en goed te woord gestaan door de beroepskrachten en de houder van het kinderdagverblijf.
De oudercommissie heeft in een reactie aangegeven op een prettige wijze te kunnen werken met
de houder en de kwaliteit van de opvang wordt door de oudercommissie met goed beoordeeld.

Wij zijn trots op het behaalde resultaat!

Voor het volledige rapport, klik hier

Lees verder >>

Glansrijke inspectie Papenvoort

Henriëtte Schrander     

Op 02-06-2016 heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij de items:
pedagogisch klimaat, personeel en groepen en accommodatie en inrichting zijn getoetst.
De getoetste items voldeden tijdens de inspectie aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.

Vooral de positieve interactie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen, het geven van complimenten door de pedagogisch medewerkers, het aanmoedigen van de interactie tussen de kinderen onderling en de omgang met regels en afspraken worden als zeer positief beoordeeld. Natuurlijk zijn wij weer SUPERtrots op onze medewerkers!

Lees verder >>